PDF Drukuj Email
Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych młodzieży uczęszczającej do szkół wchodzących w skład Centrum o podjętym przez Radę Powiatu w Nysie zamiarze przekształcenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie.

W załączeniu uchwała Nr V /51/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r.